Missie Ontbijtzaken

Ontbijtzaken heeft de ambitie om de business van de leden laten groeien door vanuit een effectief zakelijk netwerk elkaar actief te versterken in het genereren van nieuwe omzet.

Dit doen we door elkaar over en weer aan te bevelen, door zelf te netwerken en elkaars netwerk te verbreden maar ook door daar waar mogelijk expertise te bundelen. Tevens heeft het ontbijtnetwerk een klankbordfunctie: in een vertrouwelijke omgeving en ongedwongen sfeer delen waar je als ondernemer tegen aanloopt of hoe je ergens mee omgaat, zodat je van elkaar kunt leren.

Hoe werkt het?

Om de week ontbijten de deelnemers met elkaar bij de Hollandsche Leeuw of bij één van de deelnemende ondernemers. Tijdens het ontbijt wordt een vaste agenda gevolgd met punten als:

  • Een minuut presentaties van de deelnemers en introducés
  • Een vraag- en aanbodronde waarin leden kenbaar kunnen maken wat ze nodig hebben om hun business te versterken en waarin ze aan kunnen geven wat ze in de aanbieding hebben
  • Uitwisselen van aanbevelingen en het bedanken voor het resultaat van aanbevelingen
  • Tien minuten presentatie van één van de leden
  • Het uitwisselen van visitekaartjes

Daarnaast heeft ontbijtzaken een activiteitencommissie die regelmatig activiteiten organiseert met als belangrijkste doel het netwerk van de leden te verbreden.

Spelregels? 

Om de expertise binnen het netwerk zo breed mogelijk beschikbaar te hebben kan er in principe maar één deelnemer per beroepsgroep zich aansluiten, tenzij deelnemers complementair zijn.

Van de leden wordt een actieve deelname gevraagd. Dat wil zeggen dat zij  bij voorkeur bij ieder ontbijt aanwezig zijn of zorgen voor een afgevaardigde. Maar ook dat zij het netwerk actief uitdragen, introducés meenemen en elkaar waar mogelijk aanbevelen of attent maken op zakelijke kansen. Ook wordt verwacht dat ieder zijn expertise beschikbaar stelt en daar waar mogelijk helpt bij organiseren van de activiteiten van ontbijtzaken.

Er kunnen geen rechten aan een succesvolle aanbeveling worden ontleend. Om als netwerk succesvol te kunnen zijn, is openheid en transparantie van belang. Mocht het zo zijn dat er onderling iets overeengekomen wordt in relatie tot een succesvolle aanbeveling, dan wordt dit gedeeld met de groep.

Het streven is om het aantal deelnemers te laten groeien naar  20 tot 30 ondernemers.

Kosten

Het lidmaatschap kost € 25,- per jaar. Daarnaast betalen de deelnemers op dit moment alleen de kosten van het ontbijt en de kosten verbonden aan de andere activiteiten, te voldoen bij de Hollandsche Leeuw of het lid dat het ontbijt of de activiteit organiseert.