Wat is OntbijtZaken?

OntbijtZaken is een zakelijk netwerk voor ondernemers uit Nieuwkoop en omgeving. De leden van OntbijtZaken ontbijten buiten de schoolvakanties tweewekelijks met elkaar bij De Hollandsche Leeuw in Nieuwkoop of bij één van de aangesloten leden. Bij het eerste ontbijt van de maand zijn introducés welkom. Het tweede ontbijt in de maand is alleen voor de vaste deelnemers.

Naast het ontbijt organiseren we één of twee keer per jaar een regionale netwerkborrel.

Wat OntbijtZaken uniek maakt, is dat het een informeel netwerk is waarbinnen ontmoeten, verbinden en elkaar als ondernemer versterken centraal staat. De leden van OntbijtZaken versterken elkaar doordat zij elk op een eigen vakgebied actief zijn. De kracht van het netwerk zit ook in het feit dat we een betrekkelijk kleine groep zijn, elkaar daardoor goed leren kennen en op de hoogte zijn van elkaars kwaliteiten.

Hoe verloopt het ontbijt?

Er wordt vergaderd volgens een vaste agenda. Een onderdeel hiervan is de Eén minuut Pitch. We verwachten dat je hier aan mee doet, wie ben je en wat biedt jouw bedrijf voor diensten en/of producten. Het niet de bedoeling dat je een presentatie geeft van wat je te bieden hebt. (We zijn wel nieuwsgierige netwekers, dus na afloop van het vaste programma is er altijd nog wel tijd om vrij te netwerken). De kosten van het ontbijt bedragen € 15 en dienen afgerekend te worden bij de horecagelegenheid.

Hoe vaak mag ik komen zonder lid worden?

Je mag in principe twee keer meekomen als introducé. Deze keren hoeven niet aaneengesloten te worden gebruikt en zijn geheel vrijblijvend

Wanneer mag ik lid worden?

Na twee keer deelnemen mag je een keuze maken om je definitief bij ons aan te sluiten. Je geeft dit door aan de ledencommissie, Barbara Langeveld of Daphne Lie. Zij geven je interesse door bij de volgende OntbijtZaken (zonder introducés).  Vooral criterium overlap aan diensten/belangen wordt getoetst. Bij twijfel wordt het lid dat al diensten in dit vakgebied aanbiedt geconsulteerd of deze bezwaren ziet in het lidmaatschap. Wanneer alle leden akkoord zijn, ben je een vaste deelnemer aan OntbijtZaken.

Wat houdt vaste deelname aan OntbijtZaken in?

Elke twee weken wordt je verwacht bij het ontbijt. Mocht je verhinderd zijn, dan wordt verwacht dat je voor vervanging zorgt of dat je aan een ander lid vraagt je Pitch te verzorgen en de aanbevelingen/bedankjes deelt. Je onderneming wordt vermeld op de website van OntbijtZaken. Tevens heb je de mogelijkheid  je activiteiten/blog etc. te publiceren op de website. Naast de kosten voor het ontbijt (€ 15 per keer) is een bijdrage van €45 per jaar van toepassing. Voor vragen in de aanloopperiode, is je eerste aanspreekpunt het lid dat je geïntroduceerd heeft. Ook zijn de voorzitter en de leden van de ledencommissie altijd bereid je vragen te beantwoorden.

Ik ben verhinderd.

Als je bevestigd hebt dat je op  een bepaalde datum wilt aanschuiven bij het ontbijt, dan rekenen we op je. Mocht het zo zijn dat er onverhoopt iets tussen gekomen is, dan horen we dit graag uiterlijk in het weekend voorafgaande aan de datum dat je zou komen. Dit kan tevens via onze gezamenlijke groepsapp. Bij tijdige afzegging worden er geen kosten in rekening gebracht.